Brook Preloader

Kurumsal

Anasayfa

HAKKIMIZDA

Aytaş Alçı A.Ş. 2007 yılında Avrupa’nın en kaliteli alçı taşı yataklarının bulunduğu Ankara Bala’da kurulmuştur. Aygips ve Aypan olmak üzere iki üretim tesisi 22.000 metrekare kapalı alanda toplamda 100.000 metrekarelik açık alanda konumlandırılmıştır. Aygips toz alçı üretim tesisi 2008 Şubat ayında faaliyete geçmiştir. Aygips tesisi günlük 2200 ton toz alçı kapasitesine sahiptir. Aypan üretim tesisi ise 2009 Mayısta faaliyete geçmiştir ve yıllık kapasitesi 20.000.000 metrekare alçı levhadır. Aytaş Alçı, Aygips ve Aypan markalarını uluslararası pazarda aranan bir duruma getirmek, sürekli değişmekte olan tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilmek, hızlı ve sürekli değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmek için kendini devamlı geliştiren, alçı bazlı yapı malzemelerinin kullanım alanının genişlemesine katkıda bulunan saygın bir marka yaratma vizyonu ile hareket etmektedir. Aytaş Alçı, bilinilirliğini sadece Türkiye’de değil çevre ülkelerde de arttırmaktadır. Abazya, Azerbaycan, Belçika, Bulgaristan, Ermenistan, Gürcistan, Kıbrıs, Makedonya, Malta, Sudan, Suriye, Rusya, Türkmenistan, Ürdün, Afganistan ve Yunanistan gibi toplam 25 ülke Aygips, Aypan ve Aysist markalı ürünlerin ihraç edildiği ülkeler arasındadır.

Ayrancıoğlu Şirketler Grubu 1940’lı yıllarda demir ticareti ile temellerini atmıştır. Değişen Türkiye şartlarına ayak uyduran Ayrancıoğlu Şirketler Grubu , Aykon Yapı, Aymaş Makine, Ayrim Mimarlık, Ayra Medikal , KLK Gıda ve gruba son eklenen ve grubun en büyük halkası Aytaş Alçı A.Ş’den oluşmaktadır. Çeşitlilik gösteren bu sektörlerin haricinde Ayrancıoğlu Şirketler Grubu iştirakleri Ankara’daki Armada AVM ve Kentpark AVM ile perakendecilik alanında da varlığını göstermektedir.

 

Ticari olarak, Türkiye de 7 coğrafi bölge içerisinde yaklaşık 250 iş ortağı ile çalışmaktayız.  Bunun nedeni üretim kalitesinin yanı sıra hizmet kalitesi ve satış sonrası doğabilecek sorunlara sahiplenmektir. Mimar ve Mühendislerden oluşan “Proje Ekibimiz” her türlü detay çözümlerinde her zaman iş ortaklarımızın yanındadır. Projelerinizi bütçelendirirken, elbette ki maliyet unsurunu göz önünden ayırmamaktasınız, bunun yanı sıra sorunsuz uygulama ve zamanında ürün teslimi de en önemli kriterlerdir.

Ayrancıoğlu Şirketler Grubu 70 yıldır ve şirketimiz Aytaş A.Ş kurulduğu günden beri tanımlanan bu kriterleri şirket misyonu olarak benimsemiştir. Aygips toz alçı, Aypan alçı levha, Aysist asma tavan sistemleri için, bölge müdürlüklerimiz ve iş ortaklarımızla birilikte çözüm ortağı olarak çalışmak isteğimizi bilgilerinize sunarız.

Misyonumuz

Misyonumuz; bünyesinde üretilen ürünleri güvenliğe, çevreye, sürekli gelişime, uluslararası kalite standartlarına ve karşılıklı faydaya dayalı ilişkilerimizin bulunduğu tüm tedarikçilerimizin, iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin beklentilerine öncelik vererek üretmek ve alçı bazlı yapı malzemeleri sektörüne en ekonomik koşulları ve en kaliteli ürünleri sunarak, yeniliklerin öncü firması rolünü üstlenmektir.

Vizyonumuz

Vizyonumuz; Aygips markasını uluslararası pazarda aranan bir duruma getirmek, sürekli değişmekte olan tüketici ihtiyaçlarına cevap verebilmek, hızlı ve sürekli değişen çevre koşullarına uyum sağlayabilmek için kendini sürekli geliştiren, alçı bazlı yapı malzemelerinin kullanım alanının genişlemesine katkıda bulunan saygın bir marka yaratmaktır.

SOSYAL SORUMLULUK POLİTİKASI

 

AYTAŞ ALÇI olarak ;

1. İnsan Hakları

İnsan Haklarına saygılıyız. Zorla insan çalıştırma ve insan kaçakçılığına karşıyız. Herkese eşit ve adil davranırız. Tüm yasal düzenlemelere uygun hareket ederiz.

Kurum içinde çalışanlar arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel ve benzeri nedenler ile ayrımcılık yapılmasını kabul etmeyiz.

AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. olarak tüm çalışanlarımızın insan onuruna uygun çalışma koşullarında, sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışma hakkı olduğuna inanırız. Çalışanlarımız bizim en değerli varlığımızdır ve çalışanlarımızın güvenliğini sağlamak ve korumak en öncelikli iş hedefimizdir. İnsan kaynaklarımızın, sürdürülebilir büyümenin en önemli unsuru olduğuna inanırız. Çalışanlarımızın özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlara dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz.

2. Çalışma Koşulları

2.a. Çocuk İşçi Çalıştırılmasının Önlenmesi;  Üretimin hiçbir aşamasında çocuk işçiler çalıştırılamaz. İşletmeler ILO uygulamalarınca çocukların çalıştırılması konusunda öngörülen yaş sınırlamasına uymak zorundadır. Bu yaş sınırlaması zorunlu eğitim süresi sonunda çocuğun eriştiği yaşın altında olmamalı ve hiçbir durumda 15 yaşın altında olmamalıdır.

2.b. Ücretler ve Sosyal Hizmetler; Çalışma Saatleri Ücretler ve sosyal hizmetler, asgari ücret, fazla mesai ve yasalarca zorunlu kılınan sosyal hizmetler konularında geçerli temel ilkelere uygun olarak belirlenmelidir. Çalışma saatleri geçerli yasalara uygun olmalıdır. Fazla mesai yalnızca çalışanın gönüllü olduğu durumlarda yapılmalıdır.

2.c. Özgürce Çalışma Hakkı;  Zorla çalıştırma ya da zorunlu çalıştırma yasaktır. İşveren tarafından, işçilerin herhangi bir alacaklarına “teminat” olarak el konamaz veya kimlik belgelerini teslim etmeleri talep edilemez ve makul bir ön bildirim süresinin ardından, özgür iradesi doğrultusunda işverenle kurduğu iş ilişkisini sona erdirmekte serbesttir.

2.d. Toplanma ve İşçi Temsilcisi Seçme; Çalışanlarımız hangi türde olursa olsun olumsuz sonuçlar doğurmasından korkmadan işletme yönetimi ile çalışma koşulları hakkında sık sık görüşebilmelidir. Aralarında birleşerek bir temsilci atama ya da bir temsilci olarak seçilme hakkına sahiptir.

2.e. Sağlık ve Güvenlik ;  Sanayi alanındaki genel bilgiler ve işe özel her tür özel tehlike dikkate alınarak, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlanacaktır. Kaza ve yaralanmaların önlenmesi ve söz konusu işe özel çalışma ortamında maruz kalınan sağlık risklerinin mümkün olan en düşük seviyeye indirilmesi için, gereğine uygun tedbirler alınacaktır. İşçiler düzenli olarak, sağlık ve güvenlik eğitimleri alacaktır ve başlayan veya yeni bir göreve atanan işçiler için işbu eğitimler tekrarlanacaktır.

3. İş Etiği

3.a. Yolsuzluk ve Rüşvetle  Mücadele;  Tüm iş etkinlikleri ve ilişkilerinde en yüksek düzeyde dürüstlük beklenir. Yolsuzluğun, rüşvetin, şantajın ve suiistimalin her türlüsü kesinlikle yasaktır. AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. hiçbir suretle ticari ve kişisel yarar sağlanması adına başka bir şahsın, organizasyonun, politikacının, devlet çalışanının veya makamının davranışını etkilemek için para ve hediye alışverişine tolerans göstermeyecektir. Rüşvetin hoş görüldüğü ülkelerde dahi rüşvete izin vermeyecektir.

3.b. Ayrımcılık Yasağı; Çalışanlara hangi türde olursa, olsun ayrımcılık uygulamak yasaktır. Buna kişilerin cinsiyeti, ırkı, ait olduğu toplumsal grubu, rengi, özrü, bağlı olduğu sendika, siyasi görüşü, kökeni, dini, yaşı, hamileliği nedeniyle dezavantajlı duruma düşürmek de dâhildir.

3.c. Taciz ve Suiistimal ile Mücadele ;  AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş.  işçinin kişiliği korumak, saygı göstermek, iş yerinde dürüstlük ilkelerine uygun bir düzen sağlamaya Özellikle işçilerin psikolojik ve cinsel tacize uğramamaları ve bu tür tacizlere uğramış olanların daha fazla zarar görmemeleri için gerekli önlemleri almayı kabul ve taahhüt eder.

4. Çevre

Her türlü faaliyetimizden doğabilecek çevresel etkileri sorumluluk bilinciyle yönetiriz. Tüm şirketlerimiz faaliyet alanlarına uygun düzeyde faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirlemek ve uygulamak ile yükümlüdür.  AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. hammadde seçimi, üretim ve hizmet faaliyetlerinin her aşamasında çevreye yönelik ilke ve hedeflerine ulaşmak için gerekli teknik, mali ve insan kaynaklarını sağlayarak etkin bir çevre yönetim sistemi ile sürekli gelişmeyi hedef alır. Şirketlerimizden yasal yükümlülüklerin ötesinde en iyi çevresel çözümleri uygulamaları ve çevre dostu teknolojilerin gelişmesine ve yayılmasına yardımcı olacak ve çevre bilincini artıracak her türlü girişime destek sağlamalarını bekleriz.

5.Sorumluluk ve Uygulama

Topluluğumuz genelinde kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarından tüm yöneticilerimiz ve çalışanlarımız sorumludur.

AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş., çalışanları veya iş ortakları bu yönetmeliği ihlal eden bildiği veya şüphelendiği davranışları resmi raporlama kanallarına bildirmek zorundadır. AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞ. SAN. TİC. A.Ş, herhangi bir ihlali rapor edene karşı yapılacak misillemeleri yasaklar. Etik kurallarımıza aykırılık halinde, uyuşmazlıkların çözümü, şirket “İşyeri İç Yönetmeliği” uyarınca kurulmuş olan Disiplin Kurulu tarafından gerçekleştirilecektir.

ENERJİ POLİTİKASI

Enerji verimliliği,  endüstriyel işletmelerde  üretim kalitesi ve miktarının düşüşüne yol açmadan, birim veya ürün miktarı başına enerji tüketiminin azaltılmasıdır .

Enerji verimliliği politikaları, bir taraftan ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma hedeflerinin sürdürülebilirliği ile doğrudan ilişkili olması diğer taraftan ise toplam sera gazı salınımlarının azaltılmasında oynadığı kilit rol nedeniyle, hassasiyetle ele alınması gereken alanların başında gelmektedir.

 

Biz AYTAŞ ALÇI olarak;

  • Faaliyetlerimizin tüm süreçlerinde Enerji Verimliliğini esas alarak, gelişen teknolojilerle sürekli iyileştirme yapacağımızı,
  • Amaç ve hedeflerimize ulaşmak için gerekli bilgi ve kaynaklarımızı sağlayacağımızı,
  • Enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili olarak tabi olduğumuz yürürlükteki yasal şartlar ve diğer gerekliliklere uyacağımızı,
  • Çalışanlarımıza verilecek eğitimlerle enerji verimliliği ve kaynak kullanımına yönelik bilinç düzeylerini arttıracağımızı,
  • Enerji verimli ürün ve servis hizmetleri satın alınmasını ve enerji performansımızı iyileştirecek tasarım faaliyetlerini destekleyeceğimizi
  • Sürekli iyileştirme faaliyetleri ile her yıl enerji performansımızı artırmak ve EnYS’nin sürekli iyileştirilmesi için çalışacağımızı taahhüt ederiz.

 

                                                                                                                                                                   

KALİTE POLİTİKAMIZ

Aytaş Alçı A.Ş. Ayrancıoğlu Şirketler Grubu bünyesinde Aygips markası ile 2008 yılında kurulmuş olan şirketin üst yönetimi ve çalışanları, kalitenin varılması gereken bir hedeften ziyade, devamlı gelişme ve süreklilik göstermesi gereken bir süreç olduğu inancını taşımaktadır. Bu çerçevede çalışanlarının, çalışma süreçlerinin ve de makine ve ekipmanların gelişimine sürekli yatırım yapmaya devam edilmektedir. Bu sürecin devamını sağlayan, uluslararası kabul görmüş ISO 9001-2008 standardında sertifikalandırılmış kalite yönetim sistemlerinin kendisi de zamanın şartlarına ve teknolojisine uygun olarak sürekli geliştirilmektedir.

Şirketin kalite politikası; çalışanlarına, çevreye ve topluma karşı sorumluluk bilinci ile taahhütleri çerçevesinde müşteri beklentilerini tümüyle karşılamayı hedeflemektedir. Ürün kalitesi, teknik destek ve satış sonrası hizmeti ile müşterilerinin memnuniyetini sağlamak ve arttırmak, yüksek motivasyon ve başarı azmine sahip çalışanlarının sürece dahil olması ile sürekli gelişme ilkesine herkesin katılımını sağlamak, tedarikçi ve karşılıklı işbirliği ve güven içerisinde çalışıp verimliliğini arttırmak, şirketin başarısını ve ürünlerin kalitesini etkileyen tüm süreçleri sürekli olarak iyileştirmek, sürekli eğitim yolu ile çalışanların bireysek katkılarını arttırmak, teknoloji ve kalite açısından sektörde lider bir kuruluş olmak kalite politikalarımızı oluşturmaktadır.

KVKK

AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞAAT SAN. TİC. A. Ş.

6698 SAYILI KANUN KAPSAMINDA BİLGİLENDİRME METNİ

 

İşbu metin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanmış ve yasal gereklilikler aşağıda detaylandırılmıştır. Buna göre:

1- Veri Sorumlusu ve Veri Temsilcisi

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞAAT SAN. TİC. A. Ş.(bundan sonra “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2- Kişisel Verilerin İşleneceği Amaçlar

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz, kişisel verilerinizi açıklamanıza konu olan ve aşağıda sıralanan amaçlar ve benzer amaçlarla; kanunda belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir. Buna göre:

- Kurumsal ilişkilerin planlanması, icrası ve yönetilmesi, talep ve şikayet yönetimi ile satış sonrası süreçlerin kurgulanması ve/veya icrası, kurumsal yönetim ve iletişim faaliyetlerinin kurgulanması, geliştirilmesi ve icrası, talep, şikayet ve önerilerin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılmasına yönelik talep ve şikayet yönetimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası, iletişim yönetimi kapsamında bildirim/öneri/ihbar ve şikayetlerin incelenmesi, cevaplandırılması ve benzer amaçlarla.

3- Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Şirket tarafından toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişi veya kuruluşlar ile üçüncü kişiler ile 6698 sayılı Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecektir.

4- Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz Şirket tarafından farklı kanallar ve farklı hukuki sebeplere dayanarak fiziki ve/veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve muhafaza edilmektedir. Kişisel verileriniz, size hak ve menfaatler sağlanması, Şirket içi faaliyetlerin sürdürülmesi ve geliştirilmesi ve mevzuattan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi hukuki sebeplere dayanılarak toplanmaktadır.

5- Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize herhangi bir iletişim kanalı yolu ile iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Saygılarımızla.

AYTAŞ ALÇI ENERJİ MADEN VE İNŞAAT SAN. TİC. A. Ş.